شنبه 10 آبان 1399   10:59:26
شنبه 10 آبان 1399   10:59:26
1399/8/7 چهارشنبه
انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
1399/8/7 چهارشنبه
انتصاب رئیس منطقه دو عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
1399/7/21 دوشنبه
تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
1399/6/26 چهارشنبه
ثبت نام متقاضیان تعویض، تمدید و دریافت کارت بازرسی مستقل
1399/6/23 یکشنبه
اطلاعیه ثبت نام آزمون بازرسان مستقل
1399/6/15 شنبه
اخذ مجوز تردد شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل به تأسیسات نفت و گاز
1399/5/8 چهارشنبه
اطلاعیه برگزاری آزمون بازرسان مستقل
1398/10/28 شنبه
معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.
1398/6/20 چهارشنبه
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد
1397/10/19 چهارشنبه
اطلاعيه زمان و محل برگزاري آزمون كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري گازها
1397/9/14 چهارشنبه
زمان برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گازی
1397/8/12 شنبه
اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری گازی
1398/10/28 شنبه
معاون مدیرکل در امور عملیات منصوب شد
1397/6/14 چهارشنبه
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
1397/5/28 یکشنبه
اطلاعیه - احکام انتصاب
1397/4/12 سه‌شنبه
آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
1396/8/24 چهارشنبه
اعلام نتایج آزمون بازرسی و کالیبراسیون سیستم های میترینگ مایعات (شهریور 96)
1396/8/15 دوشنبه
اطلاعیه رتبه بندی شرکت های بازرسی
1396/6/21 سه‌شنبه
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد
1397/8/1 سه‌شنبه
اعلام نتایج آزمون های بازرسی کالیبراسیون میترینگ مایعات و ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری (مهر 97)
123>>>