شنبه 13 آذر 1400   08:28:10
شنبه 13 آذر 1400   08:28:11
آرشیو اخبار
تمدید کارت بازرسان و کمک بازرسان شرکت‌های بازرسی مستقل
اطلاعيه تمديد كارت بازرسان مستقل
تمدید کارت های بازرسان مستقل
معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.
انتصاب رئیس منطقه شش عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
ثبت نام متقاضیان تعویض، تمدید و دریافت کارت بازرسی مستقل
اطلاعیه ثبت نام آزمون بازرسان مستقل
اخذ مجوز تردد شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل به تأسیسات نفت و گاز
اطلاعیه برگزاری آزمون بازرسان مستقل
معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد
اطلاعيه زمان و محل برگزاري آزمون كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري گازها
زمان برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گازی
اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری گازی
معاون مدیرکل در امور عملیات منصوب شد
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
اطلاعیه - احکام انتصاب
اعلام نتایج آزمون های بازرسی کالیبراسیون میترینگ مایعات و ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری (مهر 97)
1 2 3