جمعه 19 خرداد 1402   11:41:45
بيشتر
جمعه 19 خرداد 1402   11:41:45
دوشنبه 22 اسفند 1390 شرکت های بازرسی مستقل

بر اساس تبصره-1، ماده-18، دستورالعمل احجام و اوزان پيوست آيين‌نامه اجرايي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت مي‌تواند برای انجام نظارت و بازرسي‌هاي محوله و همچنين نظارت بر آزمايش ميداني/دوره‌اي سيستم‌هاي اندازه‌گيري كمي و كيفي مذكور ماده 22 اين دستورالعمل، از خدمات شركت‌هاي بازرسي مستقل نيز استفاده نمايد و كليه مقادير كمي و كيفي و گزارشات ارائه شده توسط اين شركت‌ها می‌بایست به تأييد نهايي اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت برسد.
لذا اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت صلاحیت فنی بازرسان و شرکت‌های متقاضی ارائه خــدمات بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی و کالیبراسیون مخازن وسیستم‌های اندازه‌گیری را طی برگزاری آزمون‌های دوره‌ای و طی مراحل اداری لازم احراز نموده و نسبت به صدور کارت بازرسی اقدام می نماید.


وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل
• شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل که دارای کارت بازرسی هستند، تحت هیچ عنوانی نماینده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت محسوب نشده و حق اعطای گواهینامه و هرگونه تأییدیه را به عنوان نماینده این اداره کل ندارند.
• صدور هرگونه گواهینامه بازرسی، صحت عملکرد سامانه‌های اندازه‌گیری کمی و کیفی و کالیبراسیون بدون هماهنگی و تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت فاقد اعتبار بوده و وجاهت قانونی ندارد.
• شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند صرفاً در حوزه تخصصی که در کارت بازرسی ایشان ذکر شده است امور بازرسی و نظارت را به انجام رسانده و گزارش کار خود را به کارفرما و رونوشت آن را در صورت لزوم جهت تأیید به اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت ارائه نمایند. شایان ذکر است گزارش بازرسان بدون تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
• حوزه کاری شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل صرفاً نظارت و بازرسی بوده و ایشان مجاز به انجام عملیات اجرائی خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیرات را تحت عنوان کارت بازرسی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نمی‌باشند.
• شرکت‌های تجمیع‌کننده و سازنده که دارای کارت بازرسی نیز می‌باشند، مجاز به انجام امور بازرسی، نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات ساخت خود نیستند.
• آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون می‌بایست دارای گواهينامه معتبر ISO/IEC17025 از مرکز ملّی تأیید صلاحیت (NACI)، سایر ABهای مورد تأیید و یا سازمان ملّی استاندارد در زمینه‌های مرتبط باشند و ضروریست مراحل بررسی آزمایشگاه را از سوی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت طی نموده و تأییدیه دریافت نمایند تا اسامی آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار در فهرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت قرار گیرد
• شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل به منظور حضور در تأسیسات، شناورها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار و پمپاژ، اسکله‌ها و سایر نقاط موظفند مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز تردد از طریق کارفرما و حراست مربوطه را انجام دهند.
• شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند گواهینامه دوره‌هاي عمومی و تخصصی HSE مطابق با نظام‌نامه آموزش بهداشت ايمني و محيط زيست و پدافند غير عامل را به کارفرما و بهره‌بردار تأسیسات ارائه نمایند.
• شرکت‌های تابعه وزارت نفت و کارفرمایان در صورت مشاهده هرگونه انحراف از مسئولیت‌های تکلیفی شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل، می‌توانند مراتب را به اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت منعکس نموده تا این اداره کل نسبت به برخورد با ایشان اقدام نماید. • بازرسان پيش از آغاز هرگونه عمليات كاليبراسيون و بازرسي موظف به ارائه كارت بازرسي معتبر بوده و در صورت عدم ارائه، مجاز به تردد و فعاليت بازرسي نمی‌باشند.
• كليه بازرسان موظف و ملزم به رعايت كليه مقررات ايمني در مناطق عملياتي بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت، آسيب، نقص عضو و تلفات جاني و مالي وارده به كاركنان، اموال، دستگاه‌ها، تجهيزات، اسناد و مدارك كه به تشخيص كارفرما ناشي از عملكرد بازرس يا كمك بازرس صورت بگيرد، شركت‌هاي بازرسي مستقل مسئول جبران خسارات و صدمات مذكور ناشي از قصور، مسامحه، بي مبالاتي و يا تخلف وي می‌باشد.
• شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند، نواقص و ايرادات احتمالي مشاهده شده درحين بازرسي سيستم‌هاي اندازه‌گيري را صرفاً به اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت گزارش نمايند.
• شركت‌های بازرسی موظفند آخرين تغييرات ثبتي پس از اخذ تأييديه مبتني بر مدارك و ضمائم ارسالي در خصوص موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه و آگهي تأسيس يا هرگونه تغييرات در اداره ثبت شركت‌ها و روزنامه رسمي به اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت ارائه نمایند.
• شركت‌های بازرسی موظف به اخذ پروانه بازرسي با دامنه فعاليت در زمينه مواد نفتي از سازمان ملّي استاندارد مي‌باشند.
• شركت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند تا ليست تجهيزات به روز مورد استفاده در خدمات كاليبراسيون را همراه با گواهينامه‌هاي آنها به اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت ارائه نمايند.
• شركت‌های بازرسی و بازرسان مستقل در قبال رفتار و حفظ شئونات كاركنان خود در محل ستادي و تأسيسات شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و محل انجام بازرسي، مسئوول و پاسخگو مي‌باشند.
• حضور كمك بازرس اندازه‌گيري محموله نفتي تنها در معيت بازرس داراي كارت معتبر و با ارائه كارت كمك بازرسي ايشان، مجاز مي‌باشد.
• ارائه خدمات شركت‌های بازرسی در ساير جنبه‌هاي بازرسي فني و يا كالا با استفاده از كارت شناسايي صادره توسط اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت ممنوع مي‌باشد.
• شركت‌هاي بازرسي و بازرسان مستقل موظفند در خصوص محل و اسامي كارشناسان اعزامي به هر يك از نقاط مربوط به پايانه‌ها و تأسيسات نفتي و گازي از قبل به اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت اطلاع رساني نمایند.
• در صورت بروز هرگونه اشتباه در محاسبات، گزارشات و تخلفات کاری از ناحيه بازرسان مستقل و شركت‌های بازرسی، اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت نسبت به تعليق و یا ابطال مجوزهاي صادره اقدام خواهد نمود.

               

·       فهرست اسامی بازرسان مستقل و شرکتهای بازرسی مجاز، به همراه زمینه کاری  (تاریخ به روز رسانی 1401/7/12)

               

·       دستورالعمل نحوه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی مستقل و برگزاری آزمون های ادواری (SPEDT-MS-INSPECT-021)   (تاریخ به روز رسانی 99/4/22)
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ