جمعه 19 خرداد 1402   11:51:36
بيشتر
جمعه 19 خرداد 1402   11:51:36
سه‌شنبه 28 خرداد 1398 لیست طرح های تجهیز و ارتقاء سیستم های اندازه گیری تحت نظارت اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی

بر اساس ماده-3، 11 و 23 دستورالعمل احجام و اوزان، پیوست آیین نامه اجرائی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه های 178635 - 1/28 مورخ 87/7/6 و 309905 -1/28 مورخ 90/9/3 مقام عالی وزارت، معاونت امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در کلیه طرحها و پروژه های تجهیز و ارتقاء سامانه های سنجش کمیت و کیفیت مبادلات مواد هیدروکربوری در شرکت های تابعه وزارت نفت مسئولیت نظارت و تأیید موارد ذیل را به عهده دارد:

• شرح نیاز اولیه و مطالعات مفهومی تدوین شده قبل از صدور مصوبه پروژه و تأمین اعتبار در مدیریت برنامه ریزی و هیأت مدیره شرکت ها
• شرح کار فنی (Technical Specification) تهیه شده توسط شرکت های متقاضی یا مشاور طرح
• پیشنهادات فنی سازندگان و پیمانکاران (Technical Proposal) پس از حذف پیشنهادات نامرتبط و غیر قابل قبول توسط بخشهای فنی مهندسی و بازرگانی شرکت ها
• کلیـه مدارک تهیه شده در مراحل مهندسی پایـه و تفصیلی همگام با پیشرفت پروژه
• آزمایش های کارخانه ای(F.A.T)
• آزمایش های میدانی(S.A.T)

 

ردیف ناحیه نام پروژه وضعیت نام کارفرما
1 بندرعباس سیستم اندازه گیری خط لوله نفت خام گوره-جاسک SPEC شرکت ملی و مهندسی ساختمان
2 اراک سیستم اندازه گیری فاز 2 پالایشگاه اراک SPEC شرکت پالایش نفت شازند اراک
3 اراکاراک سیستم اندازه گیری فاز 1 پالایشگاه اراک SPECSPECSPEC شرکت پالایش نفت شازند اراک
4 اصفهان ارتقاء سیستم اندازه گیری Platformate& Rafinate پالایشگاه اصفهان SPEC شرکت پالایش نفت اصفهان
5 اصفهان سیستم اندازه گیری نفت کوره پالایشگاه اصفهان SPEC شرکت پالایش نفت اصفهان
6 ایلام سیستم اندازه گیری گاز تحویلی پالایشگاه گاز ایلام به مجتمع پتروشیمی ایلام SPEC شرکت پالایش گاز ایلام
7 تبریز ارتقاء سیستم اندازه گیری گاز صادراتی بازرگان SPEC شرکت مهندسی و توسعه گاز
8 تبریزتبریز سیستم اندازه گیری پایانه خوی SPEC شرکت ملی و مهندسی ساختمان
9 تبریز سیستم اندازه گیری پایانه ارومیه SPEC شرکت ملی و مهندسی ساختمان
10 تبریز ارتقاء سیستم اندازه گیری پالایشگاه تبریز SPEC شرکت پالایش نفت تبریز
11 سراسری طرح ملی میترینگ SPEC شرکت مهندسی و توسعه نفت
12 شیراز سیستم اندازه گیری ارسال فرآورده پالایشگاه شیراز به پخش منطقه شیراز SPEC پالایشگاه شیراز
13 خارگ سیستم اندازه گیری صادرات نفت خام غرب کارون از خارگ SPEC شرکت پایانه های نفتی ایران
14 خارگ سیستم اندازه گیری خوراک گاز پتروشیمی خارگ از شرکت نفت فلات قاره ایران SPEC شرکت نفت فلات قاره ایران
15 سیری سیستم اندازه گیری دقیق صادرات نفت خام سیری SPEC شرکت مهندسی و توسعه نفت
16 عسلویه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی پالایشگاه پترو کنگان SPEC شرکت پتروپالایش کنگان
17 عسلویه سیستم اندازه گیری اسکله پتروشیمی پارس SPEC مدیریت طرحهای پتروشیمی
18 عسلویه سیستم اندازه گیری خوراک گاز اتان پتروشیمی کیان SPEC شرکت پتروشیمی کیان
19 عسلویه سیستم اندازه گیری پالایشگاه میعانات گازی سیراف SPEC شرکت پالایش نفت سیراف
20 عسلویه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی فاز 4و5 پارس جنوبی-عسلویه SPEC شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
21 عسلویه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی فاز 9و10 پارس جنوبی-عسلویه SPEC شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
22 لاوان ارتقاء میتر PD پالایشگاه لاوان SPEC شرکت پالایش نفت لاوان
23 اهواز سیستم اندازه گیری نفت خام طرح توسعه میادین نفتی آبان و پایدار غرب SPEC شرکت مهندسی و توسعه نفت
24 اهواز سیستم اندازه گیری نفت خام طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر SPEC شرکت مهندسی و توسعه نفت
25 اهواز سیستم اندازه گیری NGL-3100 SPEC شرکت سرمایه گذاری اهداف
26 اهواز سیستم اندازه گیری خوراک سوخت NGL-3200 SPEC شرکت یادآوران خلیج فارس
27 اهواز سیستم اندازه گیری گاز مایع خروجی NGL-3200 SPEC شرکت یادآوران خلیج فارس
28 اهواز سیستم اندازه گیری گاز غنی ورودی NGL-3200 SPEC شرکت یادآوران خلیج فارس
29 بندر عباس سیستم اندازه گیری VB تولیدی پالایشگاه بندرعباس PROPOSAL شرکت پالایش نفت بندرعباس
30 عسلويه سیستم اندازه گیری پالایشگاه گاز پارسیان سپهر PROPOSAL ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
31 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی فاز 19 پارس جنوبی-عسلویه PROPOSAL شرکت نفت و گاز پارس
32 بندر عباس سیستم اندازه گیری سوخت رسانی به پالایشگاه چابهار FAT شرکت ملی و مهندسی ساختمان
33 بندر عباس سیستم اندازه گیری نفت تولیدی واحد بهره برداری هنگام FAT شرکت نفت فلات قاره ایران
34 بندر عباس سیستم اندازه گیری پالایشگاه ستاره خلیج فارس FAT شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس
35 تهران سیستم اندازه گیری چهارم نفت خام پالایشگاه تهران FAT شرکت پالایش نفت تهران
36 تهران سیستم اندازه گیری چهارم گاز پالایشگاه تهران FAT شرکت پالایش نفت تهران
37 شيراز سیستم اندازه گیری خوراک گاز شرکت کربنات سدیم کاوه FAT شرکت کربنات سدیم کاوه
38 شيراز سیستم اندازه گیری خوراک VB ارسالی پالایشگاه شیراز به شرکت نفت پاسارگاد FAT شرکت نفت پاسارگاد
39 کرمانشاه سیستم اندازه گیری نفت خام تولیدی میدان آذر FAT شرکت مهندسی و توسعه نفت
40 کرمانشاه سیستم اندازه گیری گاز تولیدی میدان آذر FAT شرکت مهندسی و توسعه نفت
41 کرمانشاه سیستم اندازه گیری بنزین پالایشگاه کرمانشاه FAT شرکت پالایش نفت کرمانشاه
42 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی پالایشگاه پترو کنگان FAT شرکت پالایش گاز کنگان
43 عسلويه سیستم اندازه گیری واحد 116 طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی FAT شرکت نفت و گاز پارس
44 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز خروجی فاز 14 پارس جنوبی-عسلویه FAT شرکت نفت و گاز پارس
45 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی فاز 15و16 پارس جنوبی-عسلویه FAT شرکت نفت و گاز پارس
46 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز اتان خروجی فاز 17و18 پارس جنوبی-عسلویه FAT شرکت نفت و گاز پارس
47 عسلويه سیستم اندازه گیری مخازن متمرکز عسلویه FAT شرکت نفت و گاز پارس
48 عسلويه سیستم اندازه گیری LPG واحد 149 فاز 22-24 پارس جنوبی-عسلویه FAT شرکت نفت و گاز پارس
49 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز اتان واحد 116 فاز 22-24 پارس جنوبی-عسلویه FAT شرکت نفت و گاز پارس
50 ماهشهر سیستم اندازه گیری سوخت و خوراک گاز پتروشیمی فناوران FAT شرکت پتروشیمی فن آوران
51 اهواز سیستم اندازه گیری گاز خروجی و سوخت پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس FAT شرکت بیدبلند خلیج فارس
52 اهواز سیستم اندازه گیری گاز غنی ورودی پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس FAT شرکت بیدبلند خلیج فارس
53 اهواز سیستم اندازه گیری گاز شیرین خروجی NGL-3200 FAT شرکت یادآوران خلیج فارس
54 اهواز سیستم اندازه گیری ⁺C₂ خروجی NGL-3200 FAT شرکت یادآوران خلیج فارس
55 اراک سیستم اندازه گیری خوراک VB ارسالی به شرکت نفت پاسارگاد- اراک SAT شرکت نفت پاسارگاد
56 تبريز ارتقاء فلو کامپیوتر پالایشگاه تبریز SAT شرکت پالایش نفت تبریز
57 کرمانشاه سیستم اندازه گیری خوراک نفت خام پالایشگاه کرمانشاه SAT شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
58 کرمانشاه سیستم اندازه گیری گاز صادراتی نفت شهر به عراق SAT شرکت مهندسی و توسعه گاز
59 بهرگان سیستم اندازه گیری FSU خلیج فارس SAT شرکت نفت فلات قاره ایران
60 خارگ سیستم اندازه گیری FPSO کوروش SAT شرکت نفت گاز پارس
61 سيري سیستم اندازه گیری فرآورده های گازی خروجی NGL سیری SAT شرکت نفت فلات قاره ایران
62 عسلويه سیستم اندازه گیری پتروشیمی بوشهر SAT شرکت پتروشیمی بوشهر
63 عسلويه سیستم اندازه گیری واحد 106 طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی SAT شرکت نفت گاز  و پارس
64 عسلويه سیستم اندازه گیری تحویل گاز فاز 1 پارس جنوبی به پتروشیمی پارس SAT شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
65 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز خروجی فاز 1 پارس جنوبی-عسلویه SAT شرکت مهندسی و توسعه گاز
66 عسلويه سیستم اندازه گیری تحویل گاز فاز 2و3 پارس جنوبی به پتروشیمی پارس SAT شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
67 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز خروجی فاز 2و3 پارس جنوبی-عسلویه SAT شرکت نفت و گاز پارس
68 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز خروجی فاز 20و21 پارس جنوبی-عسلویه SAT شرکت نفت و گاز پارس
69 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز خروجی فاز 4و5 پارس جنوبی-عسلویه SAT شرکت نفت و گاز پارس
70 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز خروجی فاز 9و10 پارس جنوبی-عسلویه SAT شرکت نفت و گاز پارس
71 عسلويه سیستم اندازه گیری گاز متان واحد 106 فاز 22-24 پارس جنوبی-عسلویه SAT شرکت نفت و گاز پارس
72 کیش سیستم اندازه گیری اوریفیسی خوراک گاز نیروگاه کیش SAT شرکت نفت فلات قاره ایران
73 اهواز سیستم اندازه گیری مخازن ذخیره سازی گناوه-پترو امید آسیا SAT شرکت پتروامید آسیا
74 اهواز سیستم اندازه گیری گاز صادراتی شلمچه SAT شرکت مهندسی و توسعه گاز
75 بندر عباس سیستم اندازه گیری گاز تولیدی واحد بهره برداری هنگام Revamp شرکت نفت فلات قاره ایران
76 بندر عباس ارتقاء سیستم اندازه گیری اسکله شهید رجایی بندرعباس Revamp شرکت ملی و مهندسی ساختمان
77 بندر عباس سیستم اندازه گیری گاز خروجی پالایشگاه سرخون و قشم Revamp شرکت پالایش گاز سرخون
78 اراک سیستم اندازه گیری دقیق خوراک پالایشگاه اراک Revamp شرکت مهندسی و توسعه نفت
79 تبريز سیستم اندازه گیری گاز صادراتی نوردوز Revamp مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران
80 عسلويه سیستم اندازه گیری خوراک گاز اتان پتروشیمی کاویان Revamp شرکت پتروشیمی کاویان
81 عسلويه سیستم اندازه گیری میعانات گازی سایت 2 پارس جنوبی Revamp شرکت نفت و گاز پارس
82 ماهشهر سیستم اندازه گیری نفت کوره اسکله ماهشهر Revamp شرکت ملی و مهندسی ساختمان
83 اهواز سیستم اندازه گیری پتروشیمی مارون Revamp شرکت پتروشیمی مارون
84 اهواز سیستم اندازه گیری نفت خام تولیدی میدان مسجدسلیمان Revamp شرکت مهندسی و توسعه نفت
85 اهواز سیستم اندازه گیری نفت خام میدان آزادگان شمالی Revamp شرکت مهندسی و توسعه نفت

بروزرسانی : خرداد 1398
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ