جمعه 19 خرداد 1402   12:36:32
بيشتر
جمعه 19 خرداد 1402   12:36:32
یکشنبه 21 اسفند 1390 استانداردها و دستور العملهای اندازه گیری
 اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی مسئولیت بررسی، اعلام سیاست و اعمال نظارت های لازم بر عملیات اندازه گیری کمی و کیفی مرتبط با صادرات و وارداتنفت (نفتخام و ومیعانات گازی ) و پنچ فرآورده اصلی ( بنزین – نفت سفید – نفتگاز نفتکوره – گاز مایع ) و گاز، طرحهای تجهیز سیستم های  اندازه گیری، کالیبراسیون سالانه و دوره ای سیستم های اندازه گیری و همچنین  بررسی و اعلام نظر در خصوص مشخصات فنی ( Spec ) پروژه های مربوط به سیستم های اندازه گیری را از نظر تطابق با  استانداردهای  بین المللی در تمام ترمینالهای کشور بر عهده دارد.
بسترسازی جهت راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری هوشمند به منظور فراهم آمدن امکان کنترل های لحظه ای، تطبیق صادرات و مبادلات منطبق با آخرین استانداردهای نفتی IP, API, ASTM, ISO و کالیبراسیون مخازن حاوی نفت خام و فرآورده‌های نفتی با متدهای علمی و معتبر بین المللی، استفاده از سیستم‌های جدید و مدرن اندازه گیری کمی وکیفی، شفاف سازی روابط بین مقادیر تولید وذخیره سازی ومیزان صادرات، به کارگیری فنآوری نوین اندازه گیری و آنا لیز نفت خام و فرآورده های نفتی  در آزمایشگاهها درراستای بهینه سازی مرغوبیت وبازاریابی از عمده اهداف کلان این مجموعه به شمار می‌رود. بی شک تحقق اهداف فوق نیازمند نظارت متعهدانه و همه جانبه جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی ملت ایران از طریق به کارگیری آخرین و معتبرترین استانداردهای معتبر بین المللی بوده و بر این اساس در جداول زیر برخی از مهمترین استانداردها و دستورالعملهای مورد استفاده در دوبخش کمی و کیفی خلاصه شده اند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ