سه‌شنبه 27 مهر 1400   19:27:21
بيشتر
سه‌شنبه 27 مهر 1400   19:27:21
شنبه 21 اردیبهشت 1392 اهم وظایف و مسئولیت های معاونت عملیات اداره کل • کنترل و تأیید مقادیر  اندازه گیری کمی و کیفـی نفتخام  صادراتی کشور و فرآورده های نفتی اصلی و سوخت هوایی متبادله 
• کنترل و تأیید مقادیر اندازه گیری کمی و کیفـی میعـانات گازی صـادراتی و مبادلاتی کشور
• نظارت مستمر بر مقادیر و شاخص های  کیفی در آزمایشگاه های نفتی
• کنترل و تایید اسناد عملیات بارگیری و تخلیه عملیات کشتی به کشتی ( STS )
• تهیه گزارش تحلیلی ماهیانه و سالیانه درخصوص صادرات/ واردات نفتخام و فرآورده های نفتی 
• تأیید Bill of Lading و گزارشات ارسالی از مناطق مختلف عملیاتی ، تهیه گزارش نهایی و تأیید آن
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ