شنبه 13 آذر 1400   07:37:04
بيشتر
شنبه 13 آذر 1400   07:37:04
یکشنبه 21 اسفند 1390 دانش فنی و آموزش

اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی جهت نیل به اهداف نظارتی خود در زمینه صادرات، واردات و کنترلهای کمی و کیفی مبادلات بین شرکتها و همچنین تجهیز مبادی تولید، صادرات و واردات نفت خام و فراورده های نفتی به سیستمهای اندازه گیری دقیق خودکار، اقدام به جذب نیروهای متخصص در رشته های مختلف فنی از جمله مهندسی شیمی، مکانیک، برق و ابزار دقیق و ... کرده و در راستای تحقق اهداف این اداره کل نسبت برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور نموده است.

لیست دوره های آموزشی متناسب با پستهای کارشناسی و مدیریتی این اداره کل و به تفکیک معاونتهای فنی و اجرایی در ادامه قابل مشاهده می باشد : 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ