جمعه 19 خرداد 1402   11:15:32
بيشتر
جمعه 19 خرداد 1402   11:15:32
دوشنبه 21 فروردین 1391 مراکز کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری
اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی به عنوان مرجع صلاحیت دار در زمینه بررسی امکانات و ارزیابی توانمندی شرکت های فعال در اندازه گیری نقل و انتقال فرآورده های نفتی و مواد هیدروکربوری و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم ، جرم و جریان انتقال مواد هیدروکربوری ، ضمن شناسایی آنها ، با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از شرکت های معتبر صلاحیت دار نسبت به تکمیل لیست نهایی اقدام نموده است . بدیهی است کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت تنها مجاز به استفاده از خدمات شرکت های مورد تأیید این اداره کل می باشند.
فرآیند ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت ها:
 
1.      ارسال فرم پرسشنامه تأیید صلاحیت جهت شرکت های متقاضی شرکت در فرآیند ارزیابی و تأیید صلاحیت
2.      تکمیل فرم دریافتی و عودت آن به همراه مدارک مورد نیاز جهت تأیید صلاحیت توسط شرکت های متقاضی
3.      بررسی اولیه فرم های تکمیلی و مدارک دریافتی از شرکت ها توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی
4.      مکاتبه با شرکت های مورد ارزیابی جهت رفع نواقص و تکمیل مدارک مورد نیاز
5.      انجام بازدید مرحله اول و بررسی میدانی از توانمندی ها ، تجهیزات و امکانات شرکت هایی که به تأیید اولیه رسیده باشند.
6.      تهیه نقطه نظرات کارشناسی و ارائه به شرکتهای بازدید شده جهت اصلاح و بهبود عملکرد فنی آنها
7.      انجام بازدید نهایی و تهیه گزارش تکمیلی از ارزیابی شرکت های مورد تأیید
8.      تهیه مجوز و گواهی فعالیت با ذکر دامنه شمول در بازه زمانی معتبر و تحویل به شرکت های تأیید شده
9.      تهیه بانک اطلاعاتی جامع از شرکت های معتبر صلاحیت دار و ارسال لیست آن به کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
10.    انجام بازدیدهای دوره ای و سرزده از شرکت های مورد تأیید جهت اطلاع و اطمینان از ادامه روند اصولی انجام فعالیت های مورد تأیید
11.    بررسی تقاضاهای مجدد شرکت ها جهت توسعه و یا تغییر دامنه فعالیت ها و تمدید گواهینامه های صادره
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ