شنبه 13 آذر 1400   07:53:25
بيشتر
شنبه 13 آذر 1400   07:53:25
یکشنبه 5 مهر 1394 طرح های تجهیز، ارتقاء و پژوهشی تحت نظارت

مسئولیت های اداره کل در زمینه طرح های تجهیز و ارتقاء به سیستم های اندازه گیری دقیق خودکار:
 بر اساس بخشنامه های 178635 - 1/28 مورخ 6/7/87  و 309905 -1/28 مورخ 3/9/90 مقام عالی وزارت، معاونت فنی این اداره کل درکلیه طرحها و پروژه های تجهیز و ارتقاء سامانه های سنجش کمیت و کیفیت مبادلات مواد هیدروکربوری در شرکت های تابعه وزارت نفت مسئولیت نظارت و تأیید موارد ذیل را به عهده دارد:
• شرح نیاز اولیه ومطالعات مفهومی تدوین شده قبل از تصویب خواهی تأمین اعتبار در مدیریت های برنامه ریزی تلفیقی و هیأت مدیره شرکت ها
• شرح کار فنی (Technical Specification)تهیه شده توسط شرکت های متقاضی یا مشاور طرح
• پیشنهادات فنی سازندگان و پیمانکاران (Technical Proposal)پس از حذف پیشنهادات نامرتبط و غیر قابل قبول توسط بخشهای فنی مهندسی و بازرگانی شرکت ها
• کلیـه مدارک تهیه شده در مراحل مهندسی پایـه و تفصیلی همگام با پیشرفت پروژه
• آزمایش های کارخانه ای(F.A.T)
• آزمایش های میدانی(S.A.T)
 

طرح های تجهیز و ارتقاء سیستم های اندازه گیری تحت نظارت اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی

1- طرح ملی میترینگ

     2- سیستم میترینگ خط انتقال گاز کوهدشت به نفت شهر- صادرات به عراق

3-  سیستم میترینگ خوراک V0B ارسالی به شرکت نفت پاسارگاد- اراک

4-  سیستم میترینگ  پالایشگاه گاز هنگام

5-  میترینگ نفت خام ارسالی میدان هنگام به پالایشگاه بندرعباس(خط " 16 زیرزمینی)

6-  سیستم میترینگ فراورده های خروجی پالایشگاه لاوان - اسکله دو منظوره

7-  سیستم میترینگ F.S.U خلیج فارس

8-  سیستم میترینگ مخازن ذخیره سازی نفت خام گناوه – دیلم

9-  سیستم اندازه گیری مواد نفتی پروژه تولید میدان نفتی یاد آوران

10- سامانه اندازه گیری ایستگاه صادرات گاز شلمچه

11- سامانه اندازه گیری طرح نفت آذر

12- سامانه اندازه گیری طرح گاز آذر

13- سیستم میترینگ طرح خط انتقال گاز به پاکستان

14- سیستم میترینگ چنگوله

15- سیستم میترینگ بنزین پالایشگاه کرمانشاه

16- سیستم میترینگ (نفت خام)پروژه خط 16 اینچ تاسیسات کرمانشاه

17- سیستم میترینگ ستاره خلیج فارس

18- سیستم میترینگ آزادگان شمالی

19- احداث تلمبه خانه و ایستگاه میترینگ در مسیر خط لوله نفت خام اهواز - بهرگان ( سیستم میترینگ بهرگان)

20- سیستمهای اندازه گیری گاز سبک و میعانات گازی کارخانه NGL3200 غرب کارون

21- سیستم اندازه گیری خط لوله نفت سنگین غرب کارون در پایانه صادراتی بهرگان

22- سیستم میترینگ و نمونه گیر خودکار پروژه احداث اسکله و تاسیسات حوضچه فراگیر شمال

23- سیستم میترینگ نفت خام ورودی به پالایشگاه اصفهان

24- سیستم میترینگ نفت خام پروژه میدان نفتی خشت

25- سیستم های اندازه گیری دقیق جریانی پروژه سروستان و سعادت آباد

26- سیستم میترینگ گشوی جنوبی

27- میترینگ پالایشگاه شناور fpso لایه های نفتی پارس جنوبی

28- میترینگ نفت خام صادراتی آزادگان و بهرگان از طریق گوی شناور جدید spm

29- سیستم میترینگ فاز 2 پالایشگاه اراک(فاز جدید)

30- سامانه اندازه گیری کمی و کیفی گاز خروجی پالایشگاه فاز 12

31- سیستم اندازه گیری فاز 20 و 21 پارس جنوبی

32- سیستم میترینگ میعانات گازی(پالایشگاه ایلام)

33- پروژه ایستگاه اندازه گیری میترینگ شماره 3 الی 6 مربوط به تولید میعانات و مخازن استراتژیک

34- سیستم اندازه گیری گاز اتان صادراتی فاز 19 پارس جنوبی

35- سیستم اندازه گیری گاز متان فاز 19

36- سیستم میترینگ پالایشگاه گاز بید بلند 2

37- پروژه ارتقای سیستم میترینگ شرکت پالایش نفت تبریز

38- پروژه طراحی و نصب سیستم های اندازه گیری دقیق گاز برای کارخانه های گاز و گاز مایع

39- سیستم های میترینگ خوراک گاز مصرفی شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران

40- سامانه اندازه گیری میعانات گازی فاز 12 پارس جنوبی(تنبک)

41- سیستم میترینگ گاز خروجی پالایشگاه سرخون و قشم

42- سیستم های اندازه گیری طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی

43- سیستم های اندازه گیری طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

44- پروژه طراحی و خرید سیستم های اندازه گیری فاز 14 پارس جنوبی

45- سامانه اندازه گیری کمی و کیفی واحد 116 طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی

46- ارتقای سیستم اندازه گیری فاز 1 پالایشگاه اراک (فاز قدیم)

47- سیستم میترینگ اسکید چهارم نفتگاز پالایشگاه تهران

48- ارتقای سیستم میترینگ اسکله شهید رجایی بندرعباس

49- احداث ایستگاههای اندازه گیری گاز خروجی پالایشگاههای 1 و 2 و 3 و 5 مجتمع پارس جنوبی

50- سامانه اندازه گیری گاز اتان خروجی فازهای 4 و 5 و 9 و 10 پارس جنوبی

51- سامانه اندازه گیری گاز متان خروجی فازهای 4 و 5 و 9 و 10 پارس جنوبی

52- سامانه اندازه گیری گاز شیرین و اتان خروجی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

53- سامانه اندازه گیری متان خروجی فازهای 17 و 18

54- سیستم میترینگ واحد 149 فاز 22 و 24 (گاز مایع)

55- سیستم میترینگ واحد 116 فاز 22 و 24 (اتان)

56- سیستم میترینگ واحد 106 فاز 22 و 24 (متان)

57- سیستم میترینگ سوخت رسانی به پالایشگاه چابهار

58- طراحی پروور سیستم اندازه گیری گاز مایع واحد 149 طرح فازهای 22 الی 24 پارس جنوبی

59- استاندارد سازی و ارتقای سیستم های اندازه گیری خطوط دوازده گانه گاز ارسالی به خارگ

60- سیستم میترینگ پالایشگاه آبادان

61- سیستم میترینگ نفت کوره ارسالی به شرکت بناگستر بندرعباس

62- پروژه ارتقای سیستم میترینگ platformate& rafinate پالایشگاه اصفهان

63- سیستم آنالیز گاز ورودی به منطقه ویژه ماهشهر

64- سیستم میترینگ محصولات خروجی NGL خارگ

65- سیستم میترینگ گاز ورودی NGL خارگ

66- پروژه میترینگ platformate پالایشگاه تهران

67- سیستم میترینگ گاز تولیدی میدان سلمان گازی

68- سیستم میترینگ گاز صادراتی از جزیره سیری

69- سیستم میترینگ صادراتی NGL سیری

70- سیستم میترینگ خوراک V0B ارسالی به شرکت نفت پاسارگاد- تبریز

71- سیستم میترینگ خوراک V0B ارسالی به شرکت نفت پاسارگاد- بندرعباس

72- سیستم اندازه گیری گاز خروجی پالایشگاه پارسیان

73- ارتقاء و تجهیز سیستم میترینگ گاز ارسالی به پالایشگاه لاوان

74- سیستم میترینگ پالایشگاه میعانات گازی سیراف

75- سیستم میترینگ فاز 15 و 16 پارس جنوبی (متان)

76- سیستم میترینگ فاز 15 و 16 پارس جنوبی (اتان)

77- سیستم میترینگ نفتای ارسالی از پالایشگاه آبادان به پتروشیمی شازند

78- سیستم میترینگ پتروشیمی مارون

79- گازرسانی به طرح کربنات سدیم کاوه در فیروزآباد

80- سیستم اندازه گیری گاز موجود در منطقه کیش

81- سیستم میترینگ نفت کوره پالایشگاه اصفهان

82- پروژه ارتقای  سیستم اندازه گیری نفت خام و فرآورده های صادراتی قدیم لاوان

83- سیستم میترینگ فاز 11 پارس جنوبی

84- سیستم میترینگ پایانه های خوی و ارومیه

85- احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای مرجع در انبار نفت شهید منتظری اصفهان

86- سیستم میترینگ لوبکات پالایشگاه تهران

87- سیستم میترینگ مسیر پتروشیمی پارس

88- سیستم میترینگ نفت کوره اسکله های 5 و 6 ماهشهر

89- سیستمهای اندازه گیری کمی و کیفی فروش گاز به شرکت پتروپالایش کنگان

90- سیستم میترینگ مسیر اتان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

91- سیستم میترینگ پتروشیمی فن آوران

92- سیستم میترینگ شرکت پالایش نفت تهران

 

        
 

 


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ