• ساعت : ۱۹:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ 
بازدید از كارخانجات
جمعی از مسئولین و کارشناسان اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی از امکانات فنی و تولیدی شرکت مپنا – توگا به عنوان شرکت متقاضی انتقال فنآوری و ساخت داخل جریان سنج های توربینی و التراسونیک بازدید نمودند
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.19.0