آدرس 

تهران – خ طالقانی - تقاطع حافظ - مرکزی قدیم  وزارت نفت – طبقه 4 – اتاق 425- اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی  کد پستی : 1593657919

تلفن تماس :

دفتر مدیرکل تلفن :     88943775- 61622598- 61622922    نمابر: 88940834

دفتر معاونت فنی :      88941569 - 61623727        نمابر: 88945255-  61623070

دفتر معاونت عملیات :   88945518  -61623530    نمابر: 88945255-  61623070

 

آدرس پست الکترونیکی :     SPEDT@mop.ir


گروه دورانV6.0.19.0