• ساعت : ۱۰:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 
  • کد خبر : ۷۰۰۷۹
معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.
معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.
مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس داوود یوسفی  را به عنوان معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب کرد.

 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.19.0