اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی یکی از ادارات ستادی وزارت نفت می باشد که با توجه به نظارت حاکمیتی مستقیماً زیرنظر وزیر محترم نفت فعالیت نموده و به نمایندگی از طرف دولت بصورت مستمر تمام اندازه گیری های کمی و کیفی و سیستم های اندازه گیری را نظارت می نماید. 

 
وظایف عمده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی :

اداره کل مسئولیت بررسی، اعلام سیاست و اعمال نظارت های لازم بر عملیات اندازه گیری کمی و کیفی مرتبط با صادرات ، واردات و مبادلات نفت (نفتخام و ومیعانات گازی ) ، پنچ فرآورده اصلی ( بنزین – نفت سفید – نفتگازنفتکوره – گاز مایع ) و گاز، طرحهای تجهیز سیستم های اندازه گیری، کالیبراسیون سالانه و دوره ای سیستم های اندازه گیری و همچنین بررسی و اعلام نظر در خصوص مشخصات فنی پروژه های مربوط به سیستم های اندازه گیری را از نظر تطابق با استانداردهای بین المللی در تمام ترمینال های کشور و مبادی مبادلات مواد نفتی بر عهده دارد.
بسترسازی جهت راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری هوشمند به منظور فراهم آمدن امکان کنترل های لحظه ای، تطبیق اندازه گیری صادرات و مبادلات مواد نفتی منطبق با آخرین استانداردهای نفتی IP, API, ASTM, ISO و کالیبراسیون مخازن حاوی نفت خام و فرآورده‌های نفتی با متدهای علمی و معتبر بین المللی، استفاده از سیستم‌های جدید و مدرن اندازه گیری کمی وکیفی، شفاف سازی روابط بین مقادیر تولید و ذخیره سازی و میزان صادرات، به کارگیری فن آوری نوین اندازه گیری و آنالیز نفت خام و فرآورده های نفتی در آزمایشگاه ها در راستای بهینه سازی مرغوبیت و بازاریابی از عمده اهداف کلان این مجموعه به شمار می‌رود.
 اداره کــل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی مسئول بررسی و تأیید صلاحیت بازرسان شرکت های خصوصـــی متقاضــی ارائه خــدمات بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی و کالیبراسیون مخازن و سیستم های اندازه گیری می باشد که در این راستا با برگزاری آزمون های دوره ای و طی مراحل حقوقی و حراستی ، نسبت به تأیید بازرسان و کمک بازرسان و صدور کارت مجوز بازرسی اقدام می نماید.

آشنایی با اهم وظایف و مسولیت های اداره کل :

 اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی یکی از ادارات ستادی وزارت نفت میباشد که با توجه به وظایف نظارت حاکمیتی مستقیماً زیرنظر وزیر محترم نفت فعالیت نموده و به نمایندگی از طرف دولت بصورت مستمر تمام اندازه گیریهای کمی و کیفی و سیستم های اندازه گیری را نظارت می نماید و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
 
 • اعمال نظارت های حاکمیتی لازم بر عملیات اندازه گیری کمی و کیفی فرآورده های هیدروکربوری در کلیه شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت 
 • بررسی و اعلام سیاست های دولت درخصوص نحوه نظارت بر اندازه گیری و کنترل های کمی و کیفی از طریق دستورالعمل سالیانه اوزان و احجام کشور
 • نظارت بر طرح های تجهیز و  به روز رسانی کلیه سامانه های اندازه گیری دقیق خودکار در مبادی تحویل و تحول صنعت نفت و مانیتورینگ آن در ستاد وزارت نفت
 •  هدایت و برنامه ریزی جهت به کارگیری فن آوری‌های جدید اندازه گیری و کنترل کیفی مواد هیدروکربوری در آزمایشگاه ها به منظور حفظ استانداردهای مرتبط 
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص مشخصات فنی پروژه های مربوط  به سامانه های اندازه گیری در شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت
 • نظارت بر نحوه انجام آزمایشات کارخانه ای و آزمایشات میدانی  سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی
 • نظارت بر کالیبراسیون سالانه و دوره ای سامانه های اندازه گیری دینامیکی و مخازن ذخیره سازی مواد هیدروکربوری و تأیید نتایج کالیبراسیون آنها
 •  تهیه و ارائه گزارش تحلیلی صادرات/ واردات نفتخام و فرآورده های نفتی 
 •  اعمال حکمیت ، تصویب و اعلام رأی نهائی در موارد بروز اختلاف و مغایرت مقادیر کمی و کیفی در تحویل و تحول مواد نفتی متبادله بین شرکت های تحت پوشش وزارت نفت و قراردادهای فروش مواد نفتی
 • تدوین و ابلاغ  دستورالعمل ها و استانداردهای کنترل کمی و کیفی مورد نیاز شرکت های تابعه وزارت نفت
 • مدیریت و ساماندهی فرآیند ارزیابی صلاحیت حرفه ای شرکت های بازرسی مستقل در زمینه بازرسی کشتی، کالیبراسیون مخازن ذخیره وکالیبراسیون سامانه های اندازه گیری خودکار مواد هیدروکربوری از طریق برگزاری آزمون و صدور مجوز فعالیت های مربوطه 
 •  تأیید صلاحیت مراکز کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مواد هیدروکربوری و نظارت مستمر بر فعالیت آنها
 •   تأیید تجهیزات سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی ساخت داخل

گروه دورانV6.0.19.0