اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی یکی از قدیمی ترین واحدهای صنعت نفت می باشد که همزمان با اکتشاف نفت و استخراج نفتخام از چاه های آغاجاری تشکیل و مسئولیت تعیین و اعلام سهم دولت ایران از میزان برداشت از چاه های نفت را برعهده داشته و با ملی شدن صنعت نفت به عنوان یکی از واحدهای شرکت ملی نفت ایران فعالیت نموده است و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تشکیل وزارت نفت از ستاد شرکت ملی نفت منفک و  به ستاد وزارت نفت منتقل گردیده است.

 

 

 

 

 

 


گروه دورانV6.0.19.0