اخبار
اطلاعیه تمدید کارت های بازرسان مستقل تمدید کارت های بازرسان مستقل
با توجه به شرایط کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اهمیت سلامتی متقاضیان محترم و عدم امکان برگزاری آزمون، صرفاً کارت های بازرسی صادرشده توسط این اداره کل که تاریخ انقضای آنها 1400/2/1 است، تا تاریخ 1400/06/31 معتبر می‌باشد.
در خصوص زمان و تاریخ دقیق برگزاری آزمون، متعاقباً از طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است درصورت اعلام تاریخ آزمون، تمدید مجدد کارت های بازرسان مستقل ، منوط به ثبت نام در سایت این اداره کل و قبولی در آزمون می باشد.