اخبار
آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری

به اطلاع کلیه شرکت های بازرسی مستقل می رساند این اداره کل در نظر دارد به جهت تأیید صلاحیت کارشناسان، در زمینه های کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و همچنین ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری، آزمون های کتبی در شهریور ماه 1397 برگزار نماید . لذا در صورت تمایل ، اسامی متقاضیان آن شرکت جهت حضور در هر یک آزمون های مذکور حداکثر تا تاریخ 15/05/97 به این اداره کل اعلام گردد .

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۶۱۶۲۳۷۱۳-۰۲۱ (آقای دهدشتیان) تماس حاصل نمایید.

مشاهده راهنما