اخبار
اطلاعيه زمان و محل برگزاري آزمون كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري گازها اطلاعيه زمان و محل برگزاري آزمون كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري گازها


آزمون
كتبي كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري گازها ، پيرو اطلاعيه قبلي در تاريخ سه شنبه   97/10/25 ساعت   9:30الي 12در محل سالن جلسه ساختمان شماره 39 شركت ملي نفت به آدرس تهران، خ سپهبد قرني، نبش خیابان كلانتري برگزار مي گردد .

مشاهده راهنما