اخبار
انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت طی حکمی از سوی معاون مدیر‌کل در امور عملیات، آقای میثم رهبری به عنوان رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، منصوب شد.