چهارشنبه 13 مهر 1401   09:38:28
چهارشنبه 13 مهر 1401   09:38:28


ثبت نام متقاضیان تعویض، تمدید و دریافت کارت بازرسی مستقل

1399/6/26 چهارشنبه
اطلاعیه
 
نظر به تماس‌های مکرر بازرسان و متقاضیان محترم به اطلاع می‌رساند ثبت نام کلیه بازرسان دارای کارت و متقاضیان جدید به منظور دریافت هر گونه خدمات اعم از تعویض، تمدید و دریافت کارت جدید در سامانه اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت الزامی بوده و به درخواست‌های خارج از سامانه فوق ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
شایان ذکر است اولویت برگزاری آزمون با متقاضیان جدید بوده و زمان‌بندی آزمون برای ارزیابی سایر بازرسان در حوزه‌های انتخابی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. لیکن ثبت نام کلیه بازرسان اعم از افراد دارای کارت و متقاضیان جدید دریافت کارت در سامانه مذکور و تاریخ اعلام شده تا قبل از 99/6/30 الزامی است. چنانچه بازرسانی که کارت آنها منقضی شده در سامانه ثبت نام ننمایند صدور کارت ایشان به دوره بعد موکول خواهد شد.
همچنین جهت هرگونه آزمون و دریافت کارت بازرسی نیازی به مراجعه حضوری به ستاد اداره کل در تهران نبوده و خدمات فوق در حوزه انتخابی توسط بازرسان و متقاضیان ارائه خواهد شد.

 
آرشیو