چهارشنبه 13 مهر 1401   08:52:59
چهارشنبه 13 مهر 1401   08:52:59


اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری

1397/6/14 چهارشنبه


  •      آزمون کتبی کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات، پیرو اطلاعیه قبلی در تاریخ دوشنبه 02/07/97 ساعت  9:30 الی 12 در محل سالن جلسه ساختمان شماره 39 شرکت ملی نفت به آدرس تهران، خ سپهبد قرنی، نبش خ کلانتری برگزار می گردد  .
  •     آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاههای کیفی مواد هیدروکربوری ، پیرو اطلاعیه قبلی در تاریخ دوشنبه 02/07/97 ساعت  13 الی 15 در محل سالن جلسه ساختمان شماره 39 شرکت ملی نفت به آدرس تهران، خ سپهبد قرنی، نبش خ کلانتری     برگزار می گردد  .                                                                                                    
آرشیو