سه‌شنبه 12 اسفند 1399   05:20:29
سه‌شنبه 12 اسفند 1399   05:20:29


معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.

1399/8/25 یکشنبه
مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس داوود یوسفی  را به عنوان معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب کرد.

 
نسخه قابل چاپ
آرشیو