چهارشنبه 13 مهر 1401   08:18:23
چهارشنبه 13 مهر 1401   08:18:23


اخذ مجوز تردد شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل به تأسیسات نفت و گاز

1399/6/15 شنبه
اطلاعیه
با توجه به اینکه کارت‌های بازرسی صادره جزء گواهینامه‌های حرفه‌ای بوده و بازرسان هیچگونه رابطه استخدامی با وزارت نفت و اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی ندارند و هرگونه تردد به نقاط و تأسیسات تابعه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش می‌بایست بر اساس فرخوان مناقصه، قرارداد خدمات بازرسی و از طریق شرکت‌های تابعه صورت پذیرد. لذا به منظور پرهیز از ترددهای غیر ضروری بازرسان دارای کارت به تأسیسات نفت و گاز، از تاریخ 1/7/99 کارت‌های بازرسی فاقد مهر سازمان حراست خواهد بود و شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند برای حضور در تأسیسات، شناورها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار و پمپاژ، اسکله‌ها و سایر نقاط مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز تردد از طریق کارفرما و حراست مربوطه را انجام دهند.
 
آرشیو