چهارشنبه 13 مهر 1401   09:50:47
چهارشنبه 13 مهر 1401   09:50:47


زمان برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گازی

1397/9/14 چهارشنبه
آزمون کالیبراسیون میترینگ گازی

پیرو اطلاعیه مورخ 1397/08/12 این اداره کل به اطلاع متقاضیان دریافت کارت بازرسی کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گازی می‌رساند، آزمون به صورت دو مرحله‌ای کتبی و مصاحبه حضوری خواهد بود و آزمون کتبی به تاریخ 1397/10/25 برگزار می‌گردد. از داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی(60%) گردند، جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.
 

اصلاحیه:

منابع آزمون کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گازی  به شرح ذیل نسبت به اطلاعیه تاریخ 1397/08/12 اصلاح می گردد.

AGA Report 3,6,7,8,9,10,11

OIML R137&R140

ISO 5167,5168,6974,6975,6976,9591,19739,10790,17089

IGS 104,105

ASTM D 1142,1945
آرشیو