چهارشنبه 13 مهر 1401   09:13:57
چهارشنبه 13 مهر 1401   09:13:57


انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

1399/8/7 چهارشنبه
طی حکمی از سوی معاون مدیر‌کل در امور عملیات، آقای میثم رهبری به عنوان رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، منصوب شد.
آرشیو