شنبه 3 مهر 1400   19:12:10
شنبه 3 مهر 1400   19:12:10


اطلاعیه - احکام انتصاب

1397/5/28 یکشنبه
طی احکامی جداگانه از سوی معاونت محترم مدیر کل در امور استانداردها و تجهیز سیستمهای اندازه گیری مورخ 23/05/97، آقای مهندس عبدالرضا فیروزی به سمت رئیس اداره بررسی استانداردهای اندازه گیری و خانم مهندس آناهیتا مهرانی به سمت رئیس اداره تجهیز و بهبود سیستم های اندازه گیری منصوب گردیدند.

نسخه قابل چاپ
آرشیو