شنبه 3 مهر 1400   19:42:21
شنبه 3 مهر 1400   19:42:21


معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.

1398/10/28 شنبه
مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس رضا خیلائی را به عنوان معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب کرد.
 

نسخه قابل چاپ
آرشیو