سه‌شنبه 12 اسفند 1399   04:11:03
سه‌شنبه 12 اسفند 1399   04:11:04


انتصاب رئیس منطقه شش عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

1399/8/12 دوشنبه
طی حکمی از سوی معاون مدیر‌کل در امور عملیات، آقای سید مهدی موسوی به عنوان رئیس منطقه شش عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، منصوب شد.

آرشیو