جمعه 14 آذر 1399   23:03:29
جمعه 14 آذر 1399   23:03:29


انتصاب رئیس منطقه شش عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

1399/8/12 دوشنبه
طی حکمی از سوی معاون مدیر‌کل در امور عملیات، آقای سید مهدی موسوی به عنوان رئیس منطقه شش عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، منصوب شد.

آرشیو