آرشیو اخبار
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
اطلاعیه - احکام انتصاب
آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
اطلاعیه لیست تجمیع کنندگان سیستم های اندازه گیری مایعات و گازهای هیدروکربوری
اعلام نتایج آزمون بازرسی و کالیبراسیون سیستم های میترینگ مایعات (شهریور 96)
اطلاعیه رتبه بندی شرکت های بازرسی
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات
دریافت کارت های بازرسان و کمک بازرسان
وزیر نفت ضمن قدردانی از رکن الدین جوادی برای حضور در سخت ترین شرایط تحریم، وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد.
اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات
فراخوان شرکتهای فعال در زمینه طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های اندازه گیری میترینگ
اعلام نتایج آزمون بازرسی و کالیبراسیون سیستم های میترینگ گازی (دی 95)
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کتبی ارزیابی آزمایشگاه های کیفی
گزارش برگزاری آزمون بازرسی محموله های مواد نفتی
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کتبی بازرسی محموله های نفتی
اطلاعیه برگزاری آزمون ارزیابی آزمایشگاههای کیفی مواد هیدروکربوری
دستورالعمل احجام و اوزان ابلاغ شد
برگزاری آزمون مهر ماه 95
اطلاعیه برگزاری آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره 17 و 18 اسفند ماه 1394 (انبار نفت ری)
1 2