چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:20
چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:20
آرشیو اخبار
اطلاعيه زمان و محل برگزاري آزمون كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري گازها
زمان برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گازی
اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری گازی
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
اطلاعیه - احکام انتصاب
آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات و آزمون ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری
اطلاعیه لیست تجمیع کنندگان سیستم های اندازه گیری مایعات و گازهای هیدروکربوری
اعلام نتایج آزمون بازرسی و کالیبراسیون سیستم های میترینگ مایعات (شهریور 96)
اطلاعیه رتبه بندی شرکت های بازرسی
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات
اعلام نتایج آزمون های بازرسی کالیبراسیون میترینگ مایعات و ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه های کیفی مواد هیدروکربوری (مهر 97)
اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری مایعات
فراخوان شرکتهای فعال در زمینه طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های اندازه گیری میترینگ
اعلام نتایج آزمون بازرسی و کالیبراسیون سیستم های میترینگ گازی (دی 95)
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کتبی ارزیابی آزمایشگاه های کیفی
گزارش برگزاری آزمون بازرسی محموله های مواد نفتی
اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون کتبی بازرسی محموله های نفتی
اطلاعیه برگزاری آزمون ارزیابی آزمایشگاههای کیفی مواد هیدروکربوری
دستورالعمل احجام و اوزان ابلاغ شد
1 2