رویدادها
يكشنبه 21 اسفند 1390 سازندگان داخلی تجهیزات اندازه گیری
قابل توجه سازندگان و تجمیع‌کنندگان تجهیزات اندازه‌گيري کمی و کیفی

کلیه شرکت‌های فعال در زمینه های‌ ساخت و تجمیع تجهيزات اندازه‌ گيري كمي و كيفي در سطح صنعت نفت در صورت تقاضا برای فعالیت در زمینه های مذکور موظفند، از طریق معاونت امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت جهت قرارگیری در فهرست دستگاه مرکزی وزارت نفت اقدام نمایند و هرگونه بررسی و ارزیابی بدین منظور توسط کمیته‌های تخصصی ارزیابی صلاحیت دستگاه مرکزی انجام می‌پذیرد. اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی نیز اقدامات لازم وفق مفاد ماده (23) دستورالعمل احجام و اوزان پيوست آيين‌نامه اجرايي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را در همین چارچوب اعمال خواهد کرد.