چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:25:24
بيشتر
چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:25:24
دوشنبه 22 اسفند 1390 شرکت های بازرسی مستقل


اداره کــل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی مسئول بررسی و تأیید صلاحیت فنی بازرسان شرکتهای متقاضــی ارائه خــدمات بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی و کالیبراسیون مخازن وسیستم های اندازه گیری به شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد که در این راستا با برگزاری آزمون های دوره ای و طی مراحل اداری لازم، نسبت به تأیید بازرسان و صدور کارت مجوز بازرسی اقدام می نماید .

               

·         لیست اسامی شرکت های بازرسی مستقل مجاز، زمینه کاری مجاز و تلفن های تماس 

·         مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز فعالیت در زمینه بازرسی کمی و کیفی محموله های نفتی 

·         شرایط و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون های بازرسی 

·         مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت کمک بازرس

·         آرشیو اطلاعات آزمون ها 

 ·         دستورالعمل دددددس  دس دس تأیید صلاحیت تأیید صلاحیت  نحوه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی مستقل و برگزاری آزمون های ادواری (SPEDT-MS-INSPECT-021) 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ