چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:31
چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:31


مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد

1396/6/21 سه‌شنبه
معاون محترم وزیر در نظارت بر مواد هیدروکربوری در حکمی آقای مهندس علیرضا سلمان زاده را به عنوان مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب کرد.
مراسم معرفی مدیر کل (منبع شانا)