چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:59
چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:59


اطلاعیه لیست تجمیع کنندگان سیستم های اندازه گیری مایعات و گازهای هیدروکربوری

1397/2/17 دوشنبه
اطلاعیه لیست تجمیع کنندگان سیستم های اندازه گیری مایعات و گازهای هیدروکربوری

         به اطلاع می رسد در راستای اجرای مفاد ماده (23) دستورالعمل احجام و اوزان پیوست آیین نامه اجرایی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوبه سال 1395 دفتر هیأت دولت در خصوص شناسائی، طبقه بندی و تأیید صلاحیت تجمیع کنندگان سیستمهای اندازه گیری مایعات و گازهای هیدرو کربوری، بدینوسیله لیست شرکتهای مذکور به همراه نقاط مجاز انجام فعالیت ایشان به شرح پیوست جهت بهره برداری کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت در پروژه های طراحی ، تأمین، نصب و راه اندازی سیستمهای میترینگ اعلام می گردد.  
        بدیهی است روند ارزیابی سایر شرکتهای متقاضی در جریان بوده و به محض تکمیل شدن لیست ، از طریق پرتال اداره کل اعلام خواهد گردید.                
        بدین منظور مقتضی است شرکت های متقاضی حضور در لیست مذکور، ضمن مراجعه به پرتال اداره کل نظارت بر صادرات به آدرس www.spedt.mop.ir نسبت به
 تکمیلفرم پرسشنامه تجمیع کنندگان پیوست دستورالعمل شماره SPEDT-MS-022 اقدام نموده و به همراه مستندات مورد نیاز به این اداره کل ارسال نمایند.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 61623713-021 (آقای دهدشتیان) تماس حاصل نمایید.

 مشاهده لیست تجمیع کنندگان سیستم های اندازه گیری مایعات و گازهای هیدروکربوری