چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:25:20
چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:25:20

اطلاعیه رتبه بندی شرکت های بازرسی
اطلاعیه رتبه بندی شرکت های بازرسی

1396/8/15 دوشنبه




قابل توجه شرکت‌های بازرسی مستقل


اطلاعیه رتبه‌‌بندی شرکت‌های بازرسی


به
اطلاع کلیه شرکت های بازرسی می رساند این اداره کل در نظر دارد به منظور بهبود کیفیت خدمات بازرسی مستقل‌، اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های بازرسی از لحاظ نحوه ارائه خدمات به تفکیک داخلی و بین‌المللی و قابلیت اطمینان و اتکا‌پذیری به مجامع و مراجع ذیصلاح بین‌المللی بر اساس دستور‌العمل نحوه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی به شماره مدرک SPEDT-MS-INSPCT-021  نمایند.

بدین منظور کلیه شرکت های بازرسی که تا کنون موفق به دریافت مجوز فعالیت در زمینه‌های مختلف بازرسی از این اداره کل گردیده‌اند ، مقتضی است نسبت به ارائه مدارک به شرح پیوست اقدام نمایند.

 

اطلاعیه رتبه بندی شرکت های بازرسی و مدارک مورد نیاز